8. Õppematerjalid ja autoriõigus

Autoriõiguste teema on üks minu lemmikustest. On raske ette kujutada kooli, kus ei kasutata igapäevaselt blogi, esitlusi, ja teisi näitlikustamisvahendeid. Õpetajad aga eksitavad sageli materjale avalikus veebis avaldades autoriõiguste vastu, kuna kasutavad pilte, mille avaldamiseks puudub luba.

Kujutame ette levinud olukorda, kus õpetaja koostab esitlust Internetist leitud pilte kasutades ja paigaldab seda oma ajaveebi sisse. Ühest küljest, õppeotstarbeliste materjalide kohta kehtib autoriõiguse seaduse § 19, mis käsitleb teose vaba kasutamist teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel. Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppeeesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Materjalide kasutamine koolitunnis on täiesti seaduslk. Probleemseks muutub illustratsiooni sisaldava õppematerjali paigaldamine Internetis. Kuna teos kõigile kättesaadavaks muutub, ei või keegi tagada, et kasutatakse seda ainult hariduslikel eesmärkidel.

Kuidas autoruõiguse rikkumist vältida ja õpetamist avatamatuks muuta?

Esimeseks, olukorra lahenduseks võib võimalustel iseseisvalt joonistatud või pildistatud teoste kasutamine. Tänapäevased vahendid on teinud lihtsamate jooniste tegemine igale õpetajale lihtsaks ja jõukohaseks. Kaasaegsed tarkvarad võimaldavad kujundus- mallide ja vahendite abil oma joonised ja skeemid luua.

Peaaegu igal õpetajal on tänapäeval fotokaamera olemas. Heaks kombeks peetakse isetehtud piltide esitluses kasutamine. Seaduse järgi vabalt võib pildistada üldsusele külastamiseks avatud kohtades asuvat arhitektuuriteost, kujutava kunsti teost, tarbekunstiteost ning võib selle teose kujutist Internetis avaldada autori nõusolekuta, tingimusel, et see ei taotle ärilisi eesmärke.

Tähtis aga meeles pidada, et õpilaste ja õpetajate pildistamisel tuleb alati küsida luba, kuna Põhiseaduse järgi on isikul õigus enda kujutisele. Selle pärast inimest võib pildistada ainult juhul kui ta on sellega nõus või võib eeldada, et inimene on sellega nõus. Inimese nõusolekut pildistamiseks võib eeldada näiteks avaliku ürituste puhul (näiteks spordivõitlusel). Fotodele, millel on inimene, laieneb ka isikuandmete kaitse seadus.

Teiseks variandiks on meeldiva pildi autoriga kontakteeruma ja paluma luba foto kasutamiseks ning seda sisaldava esitluse Internetis avaldamiseks.  Üldjuhul joonise autor oleks ilmselt õnnelik, kui keegi saab tema tööd kasutada. Võib aga juhtuda, et ühendust võtmine raskendub. Nt võib autori e-posti aadressi leidmine keeruline.

Kolmandaks ja kõigest kindlamaks on avatud litsentsiga piltide kasutamine.  Sellised piltid levitatakse spetsiaalsete repositooriumite kaudu, kus on võimalik otsida ja sirvida neid erinevate tunnuste alusel (teema, suurus, formaat jne). Paljud piltid on varustatud metaandmetega, mis võimaldavad otsingumootoritel selliseid materjale lihtsalt üles leida.

Piltide otsimine Googlis

Oleks hea, kui õpetajad kasutaksid mitte ainult avaldatud materiaale, vaid ka avaldaksid isetehtuid selleks, et teised saaksid materjali muuta, tõlkida, ja teisel viisil taaskasutada. Paljude internetikeskkondade puhul on seda võimalik teha vaid ühe lihtsa menüüvalikuga.

Pildi avalikustamine Picasa’s

Kokkuvõtteks võib öelda, et Internet pakus õpetajale palju erinevaid võimalusi õppematerjalide vahendamiseks.  Aga ainult tehnilisest lahendusest ei piisanud. On vaja palju aega norme ja reeglite välja töötmiseks, kuid veel rohkem aega kuulub selleks, et kujuneks jagamise kultuur.

Praktiline ülesanne

Analüüsiks valisin enda poolt loodud esitluse http://www.slideshare.net/juliar/ss-6140719 autoriõigustest. Eksimusi autoriõiguse seaduse vastu ei näe. Ainuke koht, milles kahtlen on  kuuendal slaidil asuv pildike, mis oli  Power Point’i Clip Art’ist võetud.

Materjalid on kaitstud Creative Commons litsentsiga.

(8. ülesanne)

Advertisements
This entry was posted in Õppematerjalid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s